Dokumentation

  1. Utlåtande rörande Mentol som komplement till koksaltlösning för nasalt bruk. Litteratursammanställning, Toremalm NG, Lund 2000.
  2. Dokumentation i övrigt samma som för Renässans Plus+ saltlösning 3,5%.