kvinna-med-torrhosta.jpg

Torrhosta

Torrhosta, eller rethosta som den även kallas, uppstår oftast vid förkylning, rökning eller när du vistas i dammiga miljöer och är kroppens försvar mot partiklar som irriterar luftvägarna. Hostan är ofta mycket irriterande, utdragen och stör din nattsömn.

Anledningarna till varför man har torrhosta eller rethosta kan vara många. I de flesta fall är det ett tecken på förkylning. När slemhinnorna irriteras under en förkylning så är det vanligt att man får rethosta. Rethostan övergår ofta till slemhosta i dessa fall och försvinner efter ca 2-4 veckor.

Du kan lindra dina symptom med Renässans Halsspray mot torrhosta.

I allvarliga fall kan rethosta även vara ett tecken på andra sjukdomar, men detta är ovanligt. Använd inte Renässans halsspray om du har kronisk hosta, kronisk bronkit, astma, emfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller om hostan är förenad med en stor mängd slem. Vid långvarig torrhosta bör du uppsöka läkare.