Vinterbild-Renässans.jpg

Renässans – förebyggande friskvård

I förkylningstider och vid vistelse i påfrestande miljöer kan Renässans användas i förebyggande syfte, för att undvika förkylning och luftvägsbesvär, till exempel i skolor, i förskolor eller på arbetsplatser där det kan vara torrt, dammigt eller smutsigt.

Förebyggande behandling med Renässans Naturell nässpray eller näsdroppar underlättar flimmerhårens naturliga reningsfunktion. I en studie visade behandling med saltlösning som nässpray en signifikant minskning av nästäppa, klåda, irritation och nysningar hos träindustriarbetare som utsätts för trädamm. Renässans har också i en studie visat sig ha förebyggande effekt mot förkylningsinfektioner.

Källa: Holmström et all 1997 ”Effect of nasal lavage on nasal symptoms and physiology in wood industry workers”