Kvinna med nässpray.jpg

Förebygg och lindra förkylning

Förkylning är vad vi i dagligt tal brukar kalla de virussjukdomar som ger symtom som nästäppa, snuva, halsont, lindrig feber, huvudvärk och hosta. Förkylning angriper de övre luftvägarna och näsans slemhinnor. Förkylning är den vanligaste åkomman i Sverige, vilket inte gör den mindre besvärlig när den väl slår till.

Sannolikheten att drabbas av en förkylning är stor. Runt omkring oss cirkulerar luftburna förkylningsvirus som dessutom är väldigt smittsamma. Vuxna drabbas normalt av två till tre förkylningar per år. Umgås man med små barn är frekvensen högre (Strama/Region Skåne). För yngre förskolebarn är det helt normalt med 8 – 10 förkylningar om året. Ju äldre vi blir desto bättre immunförsvar får vi och antalet förkylningar minskar. Äldre förskolebarn drabbas av 4 – 6 förkylningar per år.

Kroppens försvar mot förkylning

Förkylningsvirus tar sig in i kroppen via våra slemhinnor i framförallt näsa, mun och svalg. Om allt fungerar som det ska får vi signaler från vår kropp om att virus tagit sig in. Det kan till exempel börja sticka lite i halsen. Förkylningssymptom kan kännas jobbiga men är egentligen goda tecken på att kroppens immunförsvar aktiverats. Till exempel svullnar näsan upp och börjar producera slem för att kunna spola bort och oskadliggöra virus.

Renässans hjälper kroppen att stå emot

Renässans är ett naturligt och skonsamt alternativ vid förkylningsrelaterade problem i näsa och hals. Renässans är det naturliga valet både när det handlar om att förebygga förkylning och behandla nästäppa vid förkylning. Renässans kan användas varje dag, året runt, utan att vara vanebildande. Våra produkter är säkra och skonsamma för hela familjen – stora som små.